Coronavirus

Wat gebeurt er in de huisartsenpraktijk?

Op dit moment zien de huisartsenpraktijken enkele patiënten per dag die mogelijk besmet zijn met het Corona virus. Omdat er niet getest wordt, weten we niet zeker of het altijd het Corona virus is. Het kan, bij dezelfde klachten, ook gaan om een gewoon griepvirus.

In de regio Zuid-Kennemerland hebben een aantal huisartsengroepen (met 5-10 praktijken samen) een gezamenlijk Corona spreekuur opgezet, om beschermingsmaterialen te sparen en niet alle praktijken te belasten. Andere praktijken hebben gedurende de dag gescheiden spreekuren voor patiënten die mogelijk Corona hebben.

De visites bij mensen thuis worden meestal door de eigen huisartsenpraktijk gedaan.

De huisartsen doen ook nog gewoon spreekuur, waarbij alleen patiënten gezien worden met klachten die niet te lang kunnen wachten.

Met kwetsbare en oudere patiënten proberen zij contact te houden door hen te bellen en te vragen hoe het gaat.

Veel mensen denken dat ze de huisarts helemaal niet meer mogen bellen. Dat is niet waar. U mag ons bellen of -als dat bij uw huisarts kan- een E-consult sturen. We denken met u mee en proberen een oplossing te bedenken. Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid.

Veiligheid

In de praktijk wordt veilig gewerkt. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk anderen ontmoet en ook slechts heel kort in de wachtkamer hoeft te zijn. Daarbij wordt de praktijk extra vaak schoongemaakt, na elke patiënt tijdens het Corona spreekuur en elke dag bij het gewone spreekuur. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden dan ontsmet.

Organisatie

Afgelopen weken is er door de huisartsenpraktijken heel hard gewerkt om goed om te gaan met het besmettingsgevaar van Corona.

Voor de hele regio is een huisartsen-crisisteam ingericht dat elke dag met elkaar vergadert (via video-bellen) en beslissingen neemt.

De problemen die opgelost moesten worden waren o.a.

  • Kennis vergaren over het Corona virus
  • Borgen dat alle huisartsenpraktijken goed geïnformeerd zijn en dat de noodzakelijke reguliere zorg door kan gaan.
  • Gescheiden spreekuren organiseren voor mogelijk wel- en niet-geïnfecteerde mensen ook in de avond nacht en het weekeinde
  • Voldoende beschermingsmaterialen regelen.
  • Het informeren van patiënten en partijen waar we mee samenwerken

Als u nog mondmaskers, schorten, (handen-) alcohol heeft, bel uw huisarts om te beoordelen of het bruikbaar is.

Als het aantal zieke patiënten te groot gaat worden, of als het personeel van de praktijk uit gaat vallen door ziekte, dan stapt de praktijk over naar samenwerking met de andere huisartsen in de regio. Hoe dit gaat verlopen hoort u aan de telefoon als u een afspraak nodig hebt en het zover is.

Veilige inzage in samenvatting dossier via LSP op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en de SEH willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost een samenvatting van uw medische gegevens mag inzien via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Maar veel patiënten hebben daarover nog geen keuze gemaakt.
Tijdens de coronacrisis mogen de medische gegevens van deze patiënten tijdelijk ook worden bekeken door artsen op de huisartsenpost en de SEH. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of de SEH. Indien mogelijk wordt u mondeling gevraagd voor het raadplegen van de medische gegevens. Het raadplegen van de medische gegevens wordt gelogd in de systemen die de huisartsenpost en SEH gebruiken, zodat achteraf controle mogelijk is wie dit heeft gedaan. De patiënt kan dit ook zelf inzien via volgjezorg.nl.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Na de coronacrisis wordt de tijdelijke maatregel teruggedraaid. Dan zijn weer enkel de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost?
U kunt dit op dit moment op twee verschillende manieren doen.

*  U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk
*  U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie over de tijdelijke maatregel vindt u op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?

Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door Corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.

  1. U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
  2. De huisarts kleedt zich om in de hal
  3. Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
  4. U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
  5. De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.

In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.

Op speciale verpleegafdelingen in Haarlem kunnen mensen met een Corona infectie verzorgd worden die niet thuis kunnen blijven.

Betrouwbare informatie

Thuisarts.nl
www.inforium.nl/corona : website waarop alles wordt verzameld wat we tot nu toe weten over corona
Landelijk telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351
Rode Kruis hulplijn voor kwetsbare mensen: 070-4455888