Afspraak maken

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord Zandvoort
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord Zandvoort

Praktijk is open
maandag t/m woensdag en vrijdag: van 8-17 uur
donderdag van 8-12 uur (donderdagmiddag gesloten)
lunchpauze van 12.30 – 13.30 uur.

023 571 95 07

U kunt de assistente tussen 8.00 en 17.00 uur bellen voor het maken van een afspraak, recepten en uw vragen.
Van 8.00 – 12.00 uur wordt u te woord gestaan door een assistente in de praktijk.
Van 12.00 – 17.00 uur wordt u automatisch doorgeschakeld naar een externe locatie, waar een doktersassistent(e) u te woord zal staan. De doktersassistent(e) heeft toegang tot uw medisch dossier en tot het medische computerprogramma van de praktijk.

Indien de praktijk ivm vakantie gesloten is: Voor waarneming >>

Spoednummer buiten openingstijden: Spoedpost Zuid-Kennemerland
023 224 25 26
In de avond en nacht tussen 17.00 – 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen.

Spreekuur uitsluitend op afspraak
Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd; u kunt dan één klacht bespreken.
Denkt u meer tijd nodig te hebben, of wilt u met meerdere personen op het spreekuur komen, geeft u dit dan door aan de assistente.
Zij kan dan meer tijd reserveren.

Aanvragen van visites
Visites vóór 11 uur aanvragen.
Een spoedvisite kan vanzelfsprekend op elk moment aangevraagd worden.

Telefonisch terugbelspreekuur van de dokter
Dit spreekuur is bedoeld voor korte adviezen en uitslagen van een onderzoek.
Indien u de dokter telefonisch wilt spreken, kunt u een terugbelafspraak via de assistente maken.
U wordt dan door de dokter teruggebeld.

Verwijsbrieven
Verwijsbrieven en laboratoriumformulieren dienen door u persoonlijk te worden afgehaald. In verband met de privacywet, de AVG, geven wij géén verwijsbrieven meer mee aan partners, kinderen of anderen.

Diëtiste
Mevr. Adele Schmidt is als diëtiste werkzaam in de praktijk.
Eén keer per 14 dagen houdt zij op donderdagavond spreekuur.
U kunt haar bereiken op:
06 222 49 100

adviesinvoeding.nl