Samenwerkingsverbanden

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord heeft een Samenwerkingsverband GEZ (Geïntegreerde Eerstelijnszorg) met de huisartsen H.A. Scipio-Blüme en F.B. Weenink

De praktijk heeft afspraken gemaakt met de pluspraktijk Fysiofit-Zandvoort.