Chronische zorg

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord Zandvoort

Project ‘COPD in de buurt’

In 2016 zijn initiatiefnemers Huisartsencentrum Zandvoort, Amie Ouderenzorg en de vakgroep longartsen van het Spaarne Gasthuis een project gestart: ‘COPD in de buurt’. Wij hebben ons bij dit project aangesloten. Doel van het project ‘COPD in de buurt’ is dat mensen met COPD met zorg en begeleiding zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en om ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te voorkomen. Betrokken zorgverleners zijn praktijkondersteuners huisartsen, wijkverpleegkundigen en longverpleegkundigen uit het ziekenhuis. Zij verlenen de zorg vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van huisartsen; waar nodig wordt een longarts uit het ziekenhuis ingeschakeld. Verder kunnen zij longfysiotherapeuten inzetten, evenals de apotheek.
De aanpak is eenvoudig: na een kennismakingsgesprek vult de patiënt één of twee keer per week een korte vragenlijst in. Dit gebeurt met behulp van een eenvoudig computerprogramma (een app). De praktijkondersteuner leert de patiënt hoe de vragenlijst kan worden ingevuld. De gegevens worden door het overleg van praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en longverpleegkundige nauwgezet bijgehouden. Als zich veranderingen voordoen in de metingen, kan gelijk bekeken worden wat er het beste aan gedaan kan worden.
Het blijkt dat deze aanpak werkt en mensen met COPD zijn er blij mee. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Mathilde van Hamburg, praktijkondersteuner om verkennend te bespreken of ‘COPD in de buurt’ iets voor u is. Mathilde van Hamburg heeft telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 – 11.30 uur, telefoonnummer 06-44848567.

Lees meer over ‘COPD in de buurt’ op de website van In voor Zorg

Kcoetz

Onze praktijk is aangesloten bij de Kcoetz zorggroepen voor diabetes, COPD, CVRM en GGZ.  Indien u diabetes- of COPD-patiënt bent of u heeft een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte of psychische problemen is onderstaande voor u van belang.

Samenhang tussen de zorg die u van de verschillende zorgverleners ontvangt
De aansluiting bij een zorggroep van de Kcoetz betekent dat wij werken volgens de afspraken die zijn gemaakt met andere zorgverleners (diëtisten, laboranten, optometristen, podotherapeuten, fysiotherapeuten, GGZ zorgverleners en medisch specialisten) om u de beste zorg te bieden. Deze samenwerking van verschillende zorgverleners wordt ketenzorg genoemd. Deze zorg wordt zoveel mogelijk gericht op uw persoonlijke situatie door middel van goede voorlichting, een individueel zorgplan en leefstijladviezen.

Behandeling volgens een vastgesteld protocol
De gemaakte afspraken staan beschreven in het zorgprotocol en voldoen aan de NHG standaarden. Zo staat omschreven hoe de diagnose moet worden vastgesteld, wat de behandeling moet inhouden en hoe vaak er controles moeten worden uitgevoerd. Er is o.a. vastgelegd hoe vaak en waarvoor onderzoeken moeten worden uitgevoerd, wanneer dieetzorg nodig is en wanneer u naar een specialist moet worden verwezen. Zo proberen de zorgverleners u gezamenlijk zo goed mogelijk te leren omgaan met uw chronische aandoening, zodat u zo weinig mogelijk complicaties zult ondervinden.

Een steeds verdere verbetering van de kwaliteit van zorg
De organisatie Kcoetz zorgt ervoor dat deze afspraken worden gemaakt en uitgevoerd. Zij doet dat op basis van een overeenkomst met alle zorgverzekeraars waarin Kcoetz de opdracht heeft gekregen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat de aanbieders geïnformeerd blijven over de laatste ontwikkelingen in de zorg door het organiseren van nascholing voor de zorgprofessional. Ook wordt gemeten hoe de kwaliteit van de zorg zich in de regio verbetert. Met deze manier van werken weten patiënten zich verzekerd van een gegarandeerde kwaliteit van de zorg rondom hun aandoening.

Zorg vergoed vanuit de basisverzekering
De zorg die u vanuit de ketenzorg ontvangt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaalt u voor bepaalde onderdelen van deze zorg een eigen risico.
Huisartsenzorg: Op de overzichten die u van uw zorgverzekeraar ontvangt, ziet u de consulten en verrichtingen die de huisarts bij de zorgverzekeraar declareert. Dat zijn de bedragen die u direct herkent omdat u die zorg ontving. Daarnaast staat er een inschrijftarief op het overzicht. Dit bedrag is opgebouwd uit landelijke gemiddelde kosten van alle soorten zorg die door de huisarts wordt geleverd. Sommige van deze zorgonderdelen worden door de huisartsenpraktijken vanuit de Kcoetz georganiseerd. Deze kosten komen niet voor uw eigen risico maar worden door de verzekeraar betaald.
Dieetzorg: Ook de kosten van de diëtist komen niet voor uw eigen risico als deze is aangesloten bij de Kcoetz.

Voor meer informatie over de specifieke zorggroepen verwijzen wij u naar de website van de Kcoetz >>