stethoscoop_huisartsenpraktijknieuwnoord-zandvoort

Logo_vZVZ

Foto Lennaert Ruinen

Foto Lenneart Ruinen

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord

De huisartsenpraktijk Nieuw Noord is een laagdrempelige huisartsenpraktijk met persoonlijke aandacht en zorg, gelegen in Zandvoort Nieuw Noord. In 1983 is Bart van Bergen hier gestart en na 33 jaar met hart met hart en ziel te zijn verbonden aan de praktijk en de patiënten, heeft zijn dochter, Nienke van Bergen, per 1 januari 2016 de praktijk van haar vader overgenomen.
Verder werken in de praktijk een waarneem-huisarts, twee assistentes, een praktijkondersteuner-somatiek, een praktijkondersteuner-ggz, een praktijkondersteuner-ggz-Jeugd en twee administratief medewerksters. Wij zijn verbonden aan het S.B.B. (Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Ons praktijkgebied beslaat Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout (postcodes 2041, 2042 en 2116). Wij nemen op dit moment géén patiënten aan die ingeschreven zijn bij andere huisartsenpraktijken in Zandvoort en willen worden overgeschreven.
Huisartsen hebben een inspanningsverplichting om binnen 15 minuten bij de patiënt te zijn. De 15 minuten betreft de aanrijtijd, dus vanaf het moment dat u belt. Als de aanrijtijd langer dan 15 minuten bedraagt dan heeft dit, bijvoorbeeld in een spoedeisende situatie, consequenties voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Hierdoor kan de patiëntveiligheid in het gedrang komen.

Om de medische zorg te verbeteren en onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomen, is de volgende medische apparatuur in huis: een ECG apparaat voor het maken van een hartfilmpje, een longfunctiemeter, en een 24-uurs bloeddrukmeter. Daarnaast doen de huisartsen de meeste klein-chirurgische ingrepen zelf. Dit heeft als voordeel korte c.q. geen wachttijden en het voorkomen van onnodige bezoeken aan het ziekenhuis. Bovendien voorkomt het onnodige infecties met ziekenhuisbacteriën.

In onze praktijk maken wij gebruik van teledermatologie.

Wat is teledermatologie?
In het geval van teledermatologie maakt de huisarts digitale foto’s van de afwijkende huidaandoening en deze foto’s worden samen met een vragenlijst via de beveiligde verbinding verstuurd naar een dermatoloog uit uw ziekenhuis. De dermatoloog geeft vervolgens binnen 3 dagen via elektronische weg antwoord met een diagnose en/of behandeladvies. Alle data zijn strikt beveiligd en alleen toegankelijk voor de betrokken zorgverleners. Uw huisarts kan door teleconsultatie directer en sneller inhoudelijke expertise inroepen van een specialist.

Voordeel voor dokter en patiënt
Binnen de gezondheidszorg bestaan veelal wachttijden; zowel voor een polikliniekbezoek als in de wachtkamer zelf. Bij een teleconsult vervallen deze wachttijden. U bespaart ook reiskosten en -tijd en (soms) parkeerkosten. Een directer contact met de dermatoloog door de teledermatologie stelt uw huisarts in staat extra expertise in te roepen en sneller adequate medicatie te krijgen of een verwijzing kan worden voorkomen of worden versneld.
In 75% van de teleconsulten is een ziekenhuisbezoek niet meer nodig. Teleconsultatie gaat van het eigen risico van de patiënt af, maar komt in plaats van het ziekenhuisbezoektarief waardoor teleconsultatie voor u gemiddeld 3 keer goedkoper is.

Rijbewijskeuringen
In de praktijk worden rijbewijskeuringen uitgevoerd voor patiënten van 75 jaar en ouder, NIET voor eigen patiënten. Kosten: € 45.

Elektronische uitwisseling medische gegevens
Een ziekte, blessure of ongeval komt altijd onverwachts. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts of huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. De uitwisseling van medische gegevens gaat met ingang van 2013 op een nieuwe, veilige manier. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van informatie. De verantwoordelijkheid voor dit netwerk is in handen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Voordat wij ook uw gegevens op deze manier beschikbaar stellen, hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie, alsmede een toestemmingsformulier, vindt u op www.vzvz.nl

Administratie
Wijzigingen in uw gezin, adres en verzekering graag zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Nieuwe patiënten verzoeken wij, na aanmelding, de vorige huisarts te vragen de medische gegevens naar ons op te sturen en wijzigingen aan uw verzekeraar kenbaar te maken.

Huisregels > >

Klachtenprocedure

De medewerkers van de huisartsenpraktijk Nieuw Noord doen er alles aan om u met professionele deskundigheid en de beste faciliteiten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u er niettemin ontevreden over zijn, dan willen wij dat graag horen. Daartoe bestaat de klachtenprocedure van de huisartsenpraktijk Nieuw Noord.

Wat doen we met uw klacht?
Het belangrijkste is om met u te bezien of de klacht naar uw tevredenheid kan worden opgelost. Een andere factor is dat wij uw klacht gebruiken om onze dienstverlening zo nodig te verbeteren.

Heeft u een klacht over uw hulpverlener of de organisatie?
Het kan zijn dat er in het contact met uw hulpverlener of een andere medewerker van de praktijk iets niet goed is gegaan. Misschien denkt u dat hij/zij een fout heeft gemaakt. U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat u onzorgvuldig bent behandeld. Of u bent ontevreden over de dienstverlening van de praktijk.

Wat kunt u doen met uw klacht?
Het beste kunt u zelf uw klacht met de betrokkene bespreken. U vertelt waarover u ontevreden bent en de betrokkene heeft dan de mogelijkheid om bepaalde dingen te veranderen of aan u de gang van zaken uit te leggen. Mogelijk komt u in zo’n gesprek tot een oplossing. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencoördinator en huisarts Nienke van Bergen van de huisartsenpraktijk Nieuw Noord. Zie onderstaand postadres.

Een klacht indienen
Indien u een klacht wilt indienen, stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via een klachtenformulier. U kunt het formulier hier downloaden. Vul het formulier volledig in en geef het af bij de balie of stuur het naar het postadres van de praktijk:
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
t.a.v. Nienke van Bergen, huisarts en klachtencoördinator
Pasteurstraat 10
2041 VA Zandvoort
Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling van DOKh. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid binnen de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van DOKh. Voor meer informatie kunt u de folder van Dokh hier downloaden: ‘Een klacht over uw arts’ of de website van DOKh raadplegen: DOKh.