Patiënten enquête

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête?
Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is volledig anoniem.

Uw mening telt
Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Heeft u recent een afspraak gehad met de huisarts of de POH-S dan kunt u één van de vragenlijsten hiernaast aanklikken. Wees vooral eerlijk, daar helpt u de praktijk het beste mee! In de enquête worden ook algemene vragen over de praktijk gesteld.

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld via Google Chrome of Microsoft Edge.
Zo werkt het:
– Klik op de link
– Klik op Vragenlijst starten
– Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen
– Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen
– Doorloop op deze manier de hele vragenlijst en druk als u klaar bent met het invullen op Vragenlijst beëindigen

Hartelijk dank voor uw medewerking!